Kviksøgning
Husleje pr. måned
Antal rum
Min:
Max:
Min:
Max:
Log ind
 Husk login |

Økonomirådgivning

Sekstanten
Sekstanten er et nyoprettet Fællessekretariat for fire boligsociale helhedsplaner og et økonomirådgivningsprojekt i Slagelse Kommune.
Etableringen af Fællessekretariatet Sekstanten er en bevidst strategi for at styrke det boligsociale samarbejde, da fælles udfordringer kræver en fælles indsats. I boligområderne handler det i høj grad om at skabe forudsætninger for, at beboerne trives og føler sig trygge i deres hjem og nærområde. Helhedsplanerne skal medvirke til at øge trygheden og styrke mulighederne for uddannelse og beskæftigelse.
Sekstanten koordinerer samarbejdet internt mellem helhedsplanerne og med Slagelse Kommune og eksterne parter. Sekstantens indsatsområder er:
• Tværgående samarbejde
• Økonomi- og målopfølgning
• Analyse
• Dokumentation
• Kommunikation og formidling
• Evaluering
 
Under Sekstanten hører desuden Økonomirådgivningen, som er et 3½ årigt projekt finansieret af Ministeriet for By, Bolig og landdistrikter. Formålet med økonomirådgivningsprojektet er at nedsætte antallet af inkassosager og udsættelser hos de beboere, som kommer bagud med huslejen.
 
Sekstanten er oprettet af:
• BoligKorsør
• Fællesorganisationens Boligforening Slagelse (FOB)
• Skælskør Boligselskab
• Slagelse almene Boligselskab
• Slagelse Boligselskab 
 
 Fem almene boligorganisationer og Slagelse Kommune
 Sammen sætter vi kurs for bæredygtige boligområder

Files/Billeder/A5_folder_Økonomirådgivning.pdf eller www.sekstanten.net

Find os herKontakt


Caspar Brands Plads 3A
4220 Korsør
Email:info@bo4220.dk
Tlf.: 5857 1800

Åbningstider


Mandag, tirsdag og onsdag:
Kl. 10 - kl. 16
Torsdag:
Kl. 10 - kl. 17
Fredag lukket