Kviksøgning
Husleje pr. måned
Antal rum
Min:
Max:
Min:
Max:
Log ind
 Husk login |

Boligstøtte


Hvis de bor til leje med eget køkken, kan du måske få hjælp til huslejen.
 
Der er 2 slags boligstøtte:
 
1)    Boligydelse for husstande hvor der bor personer der får folkepension eller førtidspension, hvis den er tilkendt, eller der er påbegyndt en sag herom inden 1.januar 2003.
2)    Boligsikring for øvrige husstande, herunder efterlønsmodtagere og personer der er tilkendt førtidspension efter 1.januar 2003.
 
Reglerne gælder for alle med undtagelse:
For visse grupper gælder særlige regler, der ikke er omtalt her. Det drejer sig om stærkt bevægelseshæmmede, der er modtagere af døgnhjælp efter servicelovens § 77, beboere i bofællesskaber samt pensionister, som har fået anvist en almen bolig af deres kommune.
 
Desuden er der undtagelser for folk, der risikerer at få mindre hjælp på grund af den boligstøtteform, folketinget har vedtaget. Reformen blev gradvist indført frem til 2004. Ingen kan miste mere end 1.000,00 kr. om året på grund af reformen.
Modtagere af boligydelse mad lav husstandsindkomst kan højst miste 500,00 kr. om året på grund af reformen.
Disse grupper kan få mere information på www.borger.dk.
 
Der er 4 nødvendige oplysninger der skal gives for at kunne få støtten:

1)   
Husstandens størrelse, du skal oplyse hvor mange der bor på adressen, herunder hjemmeboende børn under 23 år. Logerende medregnes ikke.
2)    Boligstøttens størrelse. Du kan maksimalt få støtte for 65 m² for den første person, og 20 m² for hver af de øvrige beboere i husstanden. Du kan få boligstøtte for 75 m², hvis du er stærkt bevægelseshæmmet. Hvis de er folkepensionist kan du få flere oplysninger hos udbetaling Danmark.
3)    Husstandsindkomst, beregnes ud fra den forventede indtægt på årsbasis og formue for alle medlemmer i husstanden på det tidspunkt du søger boligstøtte.
4)    Husleje, boligstøtten beregnes på grundlag af en beregnet husleje, som ikke nødvendigvis er den samme som den faktiske leje du betaler. For at nå frem til den beregnede husleje, kan det være nødvendig at lægge noget til eller trække noget fra den faktiske husleje.

Læs mere om bolígydelse og boligsikring 2017 her

Find os herKontakt


Caspar Brands Plads 3A
4220 Korsør
Email:info@bo4220.dk
Tlf.: 5857 1800

Åbningstider


Mandag, tirsdag og onsdag:
Kl. 10 - kl. 16
Torsdag:
Kl. 10 - kl. 17
Fredag lukket