Kviksøgning
Husleje pr. måned
Antal rum
Min:
Max:
Min:
Max:
Log ind
 Husk login |

Forbrugsregnskaber

Vand- og varmeregnskaber udarbejdes én gang årligt.
 
Året for vand/varmeregnskabet behøver ikke følge kalenderåret eller regnskabsåret for foreningen. Når varme/vand regnskabssåret er gået vil det firma, der er tilknyttet foreningen, foretage aflæsninger.
 
Regnskabet modtages ca. 2-4 måneder efter regnskabsperiodens afslutning.
 
BoligKorsør´s administration indsender oplysninger om indbetalt acontobidrag samt årets varme- vandforbrug. Målerfirmaet udregner og fordeler herefter årets forbrug og opgør hver enkelt beboers efter-/tilbagebetaling.
 
Tilbagebetaling foretages over næstkommende husleje.
 
Efterbetaling opkræves en måned efter tilbagebetaling – overstiger efterbetalingen 2.000 kr. fordeles denne over 3 måneders husleje.
 
Ved gentagne store tilbage/efterbetalinger, foretages reguleringer af administrator..
Lejeren kan også selv henvende sig for forhøjelse af acontobidrag.

Spørgsmål vedrørende regnskabet skal stilles til målerfirmaet.
 
Er du ikke enig i dit forbrugsregnskab, har du seks uger fra modtagelsen af regnskabet til at gøre indsigelse over for BoligKorsør. Din indsigelse skal være skriftligt begrundet.
 
Fastholdes forbrugsregnskabet, og er du stadig ikke enig, skal boligorganisationen senest 12 uger efter udsendelse af forbrugsregnskabet indbringe sagen for beboerklagenævnet.
 
Overholdes fristerne ikke, taber både du og boligorganisationen retten til henholdsvis at gøre indsigelse eller ​opkræve efterbetaling.

Find os herKontakt


Caspar Brands Plads 3A
4220 Korsør
Email:info@bo4220.dk
Tlf.: 5857 1800

Åbningstider


Mandag, tirsdag og onsdag:
Kl. 10 - kl. 16
Torsdag:
Kl. 10 - kl. 17
Fredag lukket