Kviksøgning
Husleje pr. måned
Antal rum
Min:
Max:
Min:
Max:
Log ind
 Husk login |

Politik om nultolerance

BoligKorsør – Nultolerance
 
BoligKorsørs holdning til voldelige og kriminelle
BoligKorsørs mål er, at afdelingerne, vi administrerer, skal være velholdte og trygge. I den senere tid har BoligKorsør iværksat tryghedsskabende aktiviteter i en række boligafdelinger, hvor vi arbejder sammen med afdelingsbestyrelser, Slagelse Kommune og ansatte for at skabe god social sammenhæng i boligområderne.
 
Fra tid til anden oplever vi desværre, at nogle mennesker i boligafdelingerne opfører sig på en måde, der ikke bare er i strid med BoligKorsørs mål og værdier men også med dansk lovgivning. De sætter fx ild til containere og biler, kaster med sten mod beboere eller mod politi- og ambulancefolk, eller de udøver anden form for hærværk eller kriminalitet. En opførsel, der skræmmer afdelingens øvrige beboere.
 
BoligKorsør finder det uacceptabelt, at beboere og andre, der færdes i boligafdelingen, føler sig truet eller utrygge, og vi anvender en række midler som eksempelvis tæt samarbejde med de boligsociale medarbejdere, politiet og kommunen, for at undgå sådanne tilstande.
 
Bliver en beboer dømt for vold, hærværk eller anden grov kriminalitet, vil BoligKorsør i yderste konsekvens søge at få beboeren og dennes familie sat ud af boligen. I den forbindelse er det vigtigt at sikre en retssikkerhedsmæssig korrekt behandling af både den kriminelle, familien og de øvrige beboere i området.
 
BoligKorsør vægter altså hensynet til afdelingens øvrige beboere højere, end hensynet til de uskyldige medlemmer af uromageres familie.

Find os herKontakt


Caspar Brands Plads 3A
4220 Korsør
Email:info@bo4220.dk
Tlf.: 5857 1800

Åbningstider


Mandag, tirsdag og onsdag:
Kl. 10 - kl. 16
Torsdag:
Kl. 10 - kl. 17
Fredag lukket