Kviksøgning
Husleje pr. måned
Antal rum
Min:
Max:
Min:
Max:
Log ind
 Husk login |

Repræsentantskab 

UDDRAG AF VEDTÆGTER § 5.
 
 
§ 5. Repræsentantskabet er boligorganisationens øverste myndighed.
 
Stk. 2. Repræsentantskabet består af organisationens bestyrelse og 1 repræsentant pr. påbegyndt 100 lejemålsenheder i hver afdeling, jf. §§ 11 og 14. De afdelingsvalgte repræsentantskabsmedlemmer skal være boliglejere eller myndige   husstandsmedlemmer til boliglejere i den pågældende afdeling. Formanden for organisationens bestyrelse er tillige formand for repræsentantskabet.
 
Stk. 3. Repræsentantskabet træffer beslutning om følgende forhold:
1) Hvorvidt organisationen helt eller delvist skal administreres af en direktør, herunder af en almen administrationsorganisation.
2) Valg af revisor.
3) Organisationens byggepolitik.
4) Grundkøb.
5) Iværksættelse af nyt byggeri.
6) Erhvervelse eller salg af organisa-tionens ejendomme.
7) Væsentlig forandring af organisa-tionens ejendomme.
8) Ændring af vedtægterne.
 
Stk. 4. Repræsentantskabet godkender organisationens vedtægter, årsregnskab og beretning.
 
Stk. 5. Repræsentantskabet godkender afdelingernes regnskaber og træffer beslutning om følgende forhold vedrørende afdelingerne:
1) Erhvervelse eller salg af afdelingernes ejendomme.
2) Væsentlig forandring af afdelingernes ejendomme.
3) Grundkøb.
4) Iværksættelse af nyt byggeri.
5) Nedlæggelse af en afdeling.
6) Fælles afdelingsmøde og fælles afdelingsbestyrelse for flere afdelinger, jf. § 19, stk. 2.
 
Stk. 6. Repræsentantskabet kan beslutte at delegere kompetencen på et eller flere af de områder, der er nævnt i stk. 5, til organisationens bestyrelse.
 
Stk. 7. Repræsentantskabet kan til enhver tid beslutte, at en kompetence, som udøves af organisationens bestyrelse, skal udøves af repræsentantskabet.
 

Find os herKontakt


Caspar Brands Plads 3A
4220 Korsør
Email:info@bo4220.dk
Tlf.: 5857 1800

Åbningstider


Mandag, tirsdag og onsdag:
Kl. 10 - kl. 16
Torsdag:
Kl. 10 - kl. 17
Fredag lukket